Avís Legal

Avís legal i política de privadesa

Aquesta pàgina web és propietat de @@empresa@@, en endavant @@hotel@@.

Domicili social: @@direccion@@
Telèfon: @@telefono@@
E-mail: @@email@@

1. Condicions generals

L'accés i l'ús de la pàgina web de @@hotel quedarà subjecte a les presents condicions generals. La utilització a totes les pàgines web de titularitat de @@hotel@@ suposa l'acceptació plena per l'Usuari de totes les Condicions Generals d'Ús vigents en cada moment en què l'usuari hi accedeixi.

@@hotel@@ es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions d'Ús.

2. Ús de la pàgina web, serveis i continguts

L'usuari s'obliga a fer un ús correcte d'aquesta pàgina, els seus serveis i continguts, sense contravenir els drets fonamentals, la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats, l'ordre públic i les condicions particulars de certs serveis. Es prohibeix qualsevol ús amb finalitats il·lícites o que vulnerin els drets d'Estival Park Apartaments i els seus titulars o un tercer, o que de qualsevol manera, perjudiqui el funcionament normal de la pàgina o de qualsevol equip informàtic o documents de qualsevol classe continguts en aquests. Respecte dels continguts (informacions, textos, gràfics, arxius de so i/o imatge, fotografies, dissenys, etc...) es prohibeix especialment:

• La seva reproducció, distribució o modificació o de qualsevol altra forma la comunicació pública, llevat que s'obtingui l'autorització dels seus legítims titulars o que resulti legalment permès;
• Eliminar o modificar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de @@hotel@@ o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic per al seu reconeixement;
• Intentar obtenir els continguts de la pàgina web per un mitjà diferent dels disponibles per als usuaris o als habituals a la xarxa, sempre que aquests últims no causin cap perjudici a la pàgina web de @@hotel@@
• Remetre missatges o enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats o consentits pels destinataris. Els usuaris o tercers perjudicats per la recepció de missatges no sol·licitats ho podran comunicar a @@hotel@@ remetent un missatge a la següent adreça de correu electrònic: @@email@@
• Igualment, es prohibeix utilitzar les llistes de distribució així com posar a disposició de tercers dades obtingudes a partir de les mateixes, per realitzar les activitats assenyalades anteriorment. Respecte del site, l'usuari es compromet, en particular a no transmetre o difondre de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general qualsevol material que:

• Indueixi o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, violentes o en general, contràries a la llei, a la moral i bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic; o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats, oa l'ordre públic;
• Sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, podent enganyar sobre el seu objecte o sobre les intencions del comunicant;
• Sent propietat intel·lectual o industrial de tercers, es pretengui utilitzar sense la seva prèvia autorització;
• Violi els secrets empresarials de tercers o infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions;
• De qualsevol manera menyscabi la reputació de @@hotel o de tercers, o constitueixi, si escau, publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial, i en general competència deslleial; @@hotel@@ o de tercers, o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips;
• Contingueu etiquetes HTML diferents d'aquelles expressament autoritzades per @@hotel@@

3. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de les pàgines web de @@hotel@@ estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial. Els drets sobre els continguts corresponen a @@hotel@@ oa tercers si escau. L'usuari només podrà visualitzar i obtenir una còpia privada dels continguts sempre que aquesta còpia sigui exclusivament per a ús personal i privat, quedant terminantment prohibida la seva utilització per a fins comercials.

4. Renúncies i Limitacions de responsabilitat

Estival Park Apartaments no serà responsable de la informació, els serveis i/o productes oferts i/o prestats per tercers a través de la pàgina web de Estival Park Apartaments ni dels continguts proporcionats per tercers. Estival Park Apartaments no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts a la seva pàgina web, ni serà responsable dels danys directes o indirectes en relació amb l'ús dels continguts de la pàgina web. Estival Park Apartaments no garanteix que els continguts de la seva pàgina siguin aptes o disponibles fora d'Espanya. En el supòsit que tot o part dels continguts de la pàgina web d'Estival Park Apartaments siguin considerats il·legals en països diferents d'Espanya, queda prohibit l'accés als mateixos i la seva utilització pels usuaris, i en el cas que aquest sigui produeixi, serà exclusivament sota la responsabilitat dels usuaris, i aquests estan obligats al compliment de les lleis nacionals d'aplicació. L'ús que es pugui fer de la informació i continguts que apareixen a la pàgina web d'Estival Park Apartaments i/o de l'accés a altres pàgines web de tercers a través de connexions o links que apareixen a la pàgina d'Estival Park Apartaments es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat dels que efectuïn aquest tipus d'actes, no essent Estival Park Apartaments responsable en cap cas dels danys o perjudicis que puguin derivar-se dels usos o activitats esmentats.